post

اجاره و نصب غرفه های نمایشگاهی در اندازه و طرح های مختلف یکی دیگر از خدماتی است که تشریفات قصر سفید برای مشتریان خود به انجام می رساند.

غرفه نمایشگاهی (۲) غرفه نمایشگاهی (۱) غرفه نمایشگاهی (۳)