تشریفات قصر سفید

کلیه لوازم مجالس و نمایشگاهی

آدرس : تهران – فلکه دوم تهران پارس – خیابان جشنواره – خیابان زاهدی – پ۸۸

۰۲۱-۷۷۳۸۶۸۹۷ _ ۰۹۱۲۱۰۱۵۸۸۰ _ ۰۹۱۲۷۷۸۱۲۸۲